Cam Cila

Ürün tanımı: Üretan alkid esaslı, tek bileşenli renksiz ve parlak parke verniğidir.

Özellikleri: Çizilme ve aşınmaya son derece dirençli, sert ve elastik yapıdadır. Uygulandığı yüzeylerde alkol yağ deterjan gibi maddelere üstün dayanıklılık gösterir.

Uygulama Alanları:Tüm ahşap kısımlarda ve parke kaplamalarda güvenle kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Üretan alkid

Sınıf 1 Uzun Yağ Verniği

Tüketim: 10-14  (m²/lt), 85-138 (g/m2)

İnceltme oranı: % 10-15

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo, Pistole.

Kuruma: Toz tutmama 2 – 4 saat; Tam kuruma 7-8 saat; Fiziksel ve kimyasal kuruma 72 saat

Viskozite: 80 KU ± 5  (  23 º C )

Yoğunluk: 0,92 ± 0,02 ( g / ml )

Katı madde miktarı: ( 55 ± 2 )%

Kuru film kalınlığı: 30 ± 5

Yaş film kalınlığı: 60 ± 5

 

Uygulama:  Cam Cila uygulanacak yüzeyler kir ve yağdan arındırılmalı, sistire edilerek kuru ve temiz bir yüzey hazırlandıktan sonra Selülozik Dolgu Verniği ile astarlanmalıdır. Parkeler arası boşluklar parke verniği+zımpara taşı ile yapılan macun ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde sentetik tiner ile inceltilerek fırça ile 2-3 kat uygulanır. Katlar arasında 8-12 saat beklenmelidir.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Depolama:  Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:  15 lt,  2,5 lt, 0,75 lt teneke kova.

Poz No: Y.25.001/07

Other Languages