Class Primer Astar

Ürün tanımı: Alkid reçine esaslı bir astar boyadır.

Özellikleri: Suya ve alkaliye karşı dayanıklı olan Class Sentetik Astar, yüksek örtme kabiliyetine sahiptir. Yayılma özelliğinin iyi olması yanı sıra kolay uygulanabilir.

Uygulama Alanları: İç ve dış tüm ahşap ve metal yüzeylerde koruma amaçlı ve son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Alkid reçine

Tüketim: 12 – 14  ( m²/lt ), 90-120 (g/m2)

İnceltme oranı:%10-15

Uygun antipas ve cila: Silkcoat Class Antipas, Silkcoat Lüx Antipas, Ahşap Yüzeyler İçin Silkcoat Pinoten

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo, Pistole

Kuruma: Kuruma 3 – 4 saat; Son kat boyaların uygulanması için sertleşme 8 – 10 saat

Viskozite: 110 KU ± 10 (  23 º C )

Yoğunluk: 1,68 ± 0,05 ( g / ml)

Katı madde miktarı: ( 82 ± 2 ) %

Kuru film kalınlığı: 45 ± 5 mikron

Yaş film kalınlığı: 70 ± 5 mikron

Uygulama: Metal yüzeylerde yağ, kir, pas iyice temizlenmeli ve Silkcoat Sentetik Antipas uygulanmalıdır. Ahşap yüzeylerde budaklar yakılmalı ve Silkcoat Pinoten ile iyice doyurulmalıdır. Bozuk yüzeyler ise sentetik macunla düzgün hale getirilerek zımparalanmalıdır. Bu ön hazırlıklar yapıldıktan sonra Class Sentetik Astar uygulanır.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Depolama:  Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj: 17.5 kg, 3 kg, 1 kg teneke kova.

Poz No: Y.25.001/01,  Y.25.001/02, Y.25.003/10, Y.25.003/29, Y.25.003/30, Y.25.003/31, Y.25.004/08

Other Languages