Lux Antipas

Ürün tanımı: Sentetik alkid reçine metal yüzeyler için koruyucu bir astardır.

Özellikleri:Üstün yapışma özelliğine sahip Lux Sentetik Antipas, yüksek kapatma kabiliyetine sahiptir. Tuzlu su ve buna benzer alkali ve deterjan çözeltileri gibi iç ve dış etkenlere karşı yüksek dirence sahip olmakla birlikte antikoroziftir. Kolaylıkla uygulanabilir ve esnektir.

Uygulama Alanları:İç ve dış tüm metal yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Antikorozif.

Tüketim: 12-14  (m²/lt), 80-110 (g/m2)

İnceltme oranı : % 10 -15

Uygun astar: Silkcoat Universal Astar, Silkcoat Sentetik Astar

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo, Pistole.

Kuruma: Toz tutmama 15 – 20 dakika; Son kat boya tatbiki için serleşme 8 – 10 saat

Viskozite: 110 KU ± 10 (  23 º C )

Yoğunluk: 1,43 ± 0,05 ( g / ml )

Katı madde miktarı : ( 75 ± 2 )%

Kuru film kalınlığı: 40 ± 5 mikron

Yaş film kalınlığı: 80 ± 5 mikron

Uygulama: Uygulanacak yüzeyler yağ, kir, pastan arındırılmalı eski boyalar ve yabancı maddeler zımparalanarak kuru ve temiz bir yüzey hazırlanmalıdır. Kaynak uçları, kenarlarındaki sivrilikler tıraşlanmalı ve düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama esnasında hava sıcaklığının 5-40 º C arasında olmasına ve nemin % 85’i geçmemesine dikkat edilmelidir. Lux Sentetik Antipas, sentetik tinerle inceltildikten sonra fırça, rulo ve püskürtme yöntemiyle uygulanır.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Depolama:  Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj: 15 lt,  2,5 lt, 0,75 lt teneke kova.

Poz No: Y.25.002/01