fbpx

Silkoten

Ürün tanımı: Sentetik alkid reçine esaslı, yarı mat bir son kat saten boyadır.

Özellikleri: Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dirençli olan Silkoten, yüksek örtme gücüne sahiptir ve uygulandığı yüzeye iyi yapışır. İyi yayılır ve uygulaması kolaydır. Silinebilir özellikte olmasının yanı sıra sararmaz. Esnek yapılıdır.

Uygulama Alanları: İç ve dış tüm ahşap, sunta ve metal, sıvalı yüzeylerde kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: İpek saten

Tüketim: 14 – 18 ( m²/ lt ), 70-100 (g/m2)

İnceltme oranı : % 10 – 15

Uygun astar: Silkcoat Sentetik Astar,  Silkcoat Antipas

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo. Püskürtme.

Kuruma: Dokunma 2 – 3 saat; Toz tutmama 5 – 36saat; Sert kuruma 16 – 18 saat. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.

Viskozite: 100 KU ± 10  (  23 º C )

Yoğunluk: 1,31 ± 0,05 ( g / ml )

Katı madde miktarı: 72 ± 2%

Kuru film kalınlığı: 40 ±  5 mikron

Yaş film kalınlığı: 80 ± 5 mikron

Uygulama: Saten alçı ve macunla düzeltilmiş yüzeylere önce Silkcoat Universal Astar, bir gün sonra ise Silkcoat Sentetik astar uygulanır. İnce zımpara ile pürüzler giderilir, gerekirse 1 kat daha Silkcoat Sentetik astar uygulanır. Ahşap yüzeye uygulanacaksa, budaklar yakılıp Silkcoat Pinoten uygulandıktan sonra gerekirse macun ile düzeltmeler yapılır, ardından Silkcoat Sentetik Astar uygulanır. Metal yüzeylerde Silkcoat Antipas uygulandıktan sonra isteğe bağlı olarak macunla düzeltmeler yapılır ve ardından Silkcoat Sentetik Astar uygulanır. Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere Silkcoat Silkoten 1 gün ara ile en az iki kat uygulanmalıdır. Fırça ve rulo ile uygulamalar için %5, püskürtme şeklindeki uygulamalar için %15 sentetik tinerle inceltilerek uygulanır.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Depolama:  Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj: 15 lt , 2,5 lt teneke kova.

Poz No: Y.25.001/01, Y.25.001/02, Y.25.002/02, Y.25.003/10, Y.25.003/29, Y.25.003/30